Ngáo đá, nghịch tử giết mẹ ruột

Bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Thanh Tuấn tại tòa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top