Mượn xe của bạn rồi... bán luôn

Đối tượng Phạm Bá Huy và tang vật vụ án.
Đối tượng Phạm Bá Huy và tang vật vụ án.