Lừa bán sách chiết khấu cao, lĩnh án 17 năm tù

Đối tượng Bách tại tòa. Ảnh: Anh Trang
Đối tượng Bách tại tòa. Ảnh: Anh Trang
Đối tượng Bách tại tòa. Ảnh: Anh Trang
Lên top