Bắc Giang: Thủ đoạn của nhóm "bán hàng tri ân", lừa đảo người già

Phiếu quà tặng mà nhóm đối tượng phát cho người dân để tạo lòng tin. Ảnh: Người dân cung cấp.
Phiếu quà tặng mà nhóm đối tượng phát cho người dân để tạo lòng tin. Ảnh: Người dân cung cấp.
Phiếu quà tặng mà nhóm đối tượng phát cho người dân để tạo lòng tin. Ảnh: Người dân cung cấp.
Lên top