VỤ IA H’DRAI (KON TUM) GỖ LẬU TẬP KẾT CÔNG KHAI:

Lập chuyên án điều tra đường đi gỗ lậu

Gỗ lậu tại khu vực biên giới huyện Ia H’Drai (Kon Tum). Ảnh ĐÌNH VĂN
Gỗ lậu tại khu vực biên giới huyện Ia H’Drai (Kon Tum). Ảnh ĐÌNH VĂN