Kiểm điểm lãnh đạo xã để dân hỗn chiến giành đất

Trên địa bàn xã Ea Bung, huyện Ea Súp, khoảng 2 tháng xảy ra 2 vụ án mạng liên quan đến tranh chấp đất.
Trên địa bàn xã Ea Bung, huyện Ea Súp, khoảng 2 tháng xảy ra 2 vụ án mạng liên quan đến tranh chấp đất.
Trên địa bàn xã Ea Bung, huyện Ea Súp, khoảng 2 tháng xảy ra 2 vụ án mạng liên quan đến tranh chấp đất.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top