Khởi tố vụ phá trắng rừng lấy gỗ ở Đắk Lắk

Rừng liên tiếp bị tàn phá tại Công ty Lâm nghiệp Chư Phả. Ảnh: HL
Rừng liên tiếp bị tàn phá tại Công ty Lâm nghiệp Chư Phả. Ảnh: HL
Rừng liên tiếp bị tàn phá tại Công ty Lâm nghiệp Chư Phả. Ảnh: HL
Lên top