Chủ rừng buông lỏng, rừng liên tiếp bị xâm hại

Rừng liên tiếp bị tàn phá tại Công ty Lâm nghiệp Chư Phả. Ảnh: PV
Rừng liên tiếp bị tàn phá tại Công ty Lâm nghiệp Chư Phả. Ảnh: PV
Rừng liên tiếp bị tàn phá tại Công ty Lâm nghiệp Chư Phả. Ảnh: PV
Lên top