Khởi tố, tạm giam ca sĩ Châu Việt Cường

Châu Việt Cường.
Châu Việt Cường.