Ca sĩ liên quan vụ Châu Việt Cường nhét tỏi vào miệng cô gái nói gì?