Khởi tố giám đốc doanh nghiệp cưỡng đoạt tài sản

Hai đối tượng vừa bị khởi tố tội "cưỡng đoạt tài sản". Ảnh: CAQB
Hai đối tượng vừa bị khởi tố tội "cưỡng đoạt tài sản". Ảnh: CAQB
Hai đối tượng vừa bị khởi tố tội "cưỡng đoạt tài sản". Ảnh: CAQB
Lên top