Khởi tố nhóm bảo vệ công ty điện gió đánh người dân

Công an huyện Đắk Song làm việc với các đối tượng. Ảnh: Minh Quỳnh
Công an huyện Đắk Song làm việc với các đối tượng. Ảnh: Minh Quỳnh
Công an huyện Đắk Song làm việc với các đối tượng. Ảnh: Minh Quỳnh
Lên top