Khởi tố đối tượng cầm dao đâm chết bạn nhậu trong ngày đại đoàn kết

Hung khí đối tượng gây án chết người. Anh: Đức Vũ
Hung khí đối tượng gây án chết người. Anh: Đức Vũ
Hung khí đối tượng gây án chết người. Anh: Đức Vũ
Lên top