Khởi tố cán bộ thuế chủ mưu lập công ty ma để bán hóa đơn

2 đối tượng Đức và Diễn bị khởi tố. Ảnh: CA.
2 đối tượng Đức và Diễn bị khởi tố. Ảnh: CA.
2 đối tượng Đức và Diễn bị khởi tố. Ảnh: CA.
Lên top