Khởi tố, bắt giam các đối tượng hành hung một chủ máy gặt lúa thuê

Các đối tượng bị khởi tố, tạm giữ phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CAQB
Các đối tượng bị khởi tố, tạm giữ phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CAQB
Các đối tượng bị khởi tố, tạm giữ phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CAQB
Lên top