Khởi tố đối tượng trộm cây cảnh, chim cảnh

Đối tượng Hải bị khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng Hải bị khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng Hải bị khởi tố. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top