Khởi tố 2 đối tượng đấm điều dưỡng gãy răng cửa

Điều dưỡng Cường bị các đối tượng đánh đa chấn thương vùng đầu, mặt và gãy 2 răng cửa... Ảnh: BẢO LÂM
Điều dưỡng Cường bị các đối tượng đánh đa chấn thương vùng đầu, mặt và gãy 2 răng cửa... Ảnh: BẢO LÂM
Điều dưỡng Cường bị các đối tượng đánh đa chấn thương vùng đầu, mặt và gãy 2 răng cửa... Ảnh: BẢO LÂM
Lên top