Hình ảnh bị cáo trong vụ án Công ty Nhật Cường buôn lậu bị dẫn giải vào toà

Trong số nhóm bị cáo có nhiều người làm việc tại Công ty Nhật Cường có hành vi buôn lậu gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (41 tuổi) - Giám đốc tài chính, Trần Ngọc Ánh (47 tuổi) - Phó Tổng Giám đốc, Đỗ Quốc Huy (38 tuổi) - Giám đốc Bán hàng, Nông Văn Lư (36 tuổi) - nhân viên, Hoàng Văn Phong (31 tuổi) - Trưởng ngành hàng Apple, Mai Tiến Dũng (38 tuổi) - Trưởng ngành hàng điện thoại cũ... Ảnh: V.Dũng.
Trong số nhóm bị cáo có nhiều người làm việc tại Công ty Nhật Cường có hành vi buôn lậu gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (41 tuổi) - Giám đốc tài chính, Trần Ngọc Ánh (47 tuổi) - Phó Tổng Giám đốc, Đỗ Quốc Huy (38 tuổi) - Giám đốc Bán hàng, Nông Văn Lư (36 tuổi) - nhân viên, Hoàng Văn Phong (31 tuổi) - Trưởng ngành hàng Apple, Mai Tiến Dũng (38 tuổi) - Trưởng ngành hàng điện thoại cũ... Ảnh: V.Dũng.
Trong số nhóm bị cáo có nhiều người làm việc tại Công ty Nhật Cường có hành vi buôn lậu gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (41 tuổi) - Giám đốc tài chính, Trần Ngọc Ánh (47 tuổi) - Phó Tổng Giám đốc, Đỗ Quốc Huy (38 tuổi) - Giám đốc Bán hàng, Nông Văn Lư (36 tuổi) - nhân viên, Hoàng Văn Phong (31 tuổi) - Trưởng ngành hàng Apple, Mai Tiến Dũng (38 tuổi) - Trưởng ngành hàng điện thoại cũ... Ảnh: V.Dũng.
Lên top