Hiệu trưởng nhận tiền chạy việc giáo viên rồi "biếu" lãnh đạo huyện?

Bị cáo Huỳnh Bê tại tòa.
Bị cáo Huỳnh Bê tại tòa.
Bị cáo Huỳnh Bê tại tòa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top