Nguyên hiệu trưởng nhận hàng trăm triệu đồng chạy việc

Trường THCS Ea Phê, nơi ông Hạnh từng giữ chức hiệu trưởng.
Trường THCS Ea Phê, nơi ông Hạnh từng giữ chức hiệu trưởng.
Trường THCS Ea Phê, nơi ông Hạnh từng giữ chức hiệu trưởng.
Lên top