Đắk Lắk: Hiệu trưởng bị bắt, giáo viên... tiền mất, tật mang

Một giấy viết tay của ông Huỳnh Bê với nội dung "mượn tiền"
Một giấy viết tay của ông Huỳnh Bê với nội dung "mượn tiền"
Một giấy viết tay của ông Huỳnh Bê với nội dung "mượn tiền"
Lên top