Hải Phòng: Bị còng tay, khênh về trụ sở xã làm việc?

Rất đông người dân tụ tập tại trụ sở xã Vĩnh Phong phản đối vì cho rằng công an giữ người trái luật
Rất đông người dân tụ tập tại trụ sở xã Vĩnh Phong phản đối vì cho rằng công an giữ người trái luật
Rất đông người dân tụ tập tại trụ sở xã Vĩnh Phong phản đối vì cho rằng công an giữ người trái luật

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top