Hai cựu lãnh đạo Sở Tài chính Đà Nẵng vừa bị khởi tố đã sai phạm gì?

Công an khám nhà nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng.
Công an khám nhà nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng.
Công an khám nhà nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top