Hà Nội: Nhân viên quán karaoke lái xe biển xanh đi xem chốt 141