Hà Nội: Làm rõ nhóm người Trung Quốc gây ra hàng loạt vụ lừa đảo