Giết người giấu xác trong lu chứa cám

Đối tượng Đặng Văn Trường (ảnh: P.V)
Đối tượng Đặng Văn Trường (ảnh: P.V)
Đối tượng Đặng Văn Trường (ảnh: P.V)