Gia Lai: Khởi tố Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Chư Sê

Chánh Văn phòng HĐND -UBND huyện Chư Sê - ông Trần Văn Lam bị khởi tố liên quan đến hồ sơ, thủ tục đất đai. Ảnh minh họa.
Chánh Văn phòng HĐND -UBND huyện Chư Sê - ông Trần Văn Lam bị khởi tố liên quan đến hồ sơ, thủ tục đất đai. Ảnh minh họa.
Chánh Văn phòng HĐND -UBND huyện Chư Sê - ông Trần Văn Lam bị khởi tố liên quan đến hồ sơ, thủ tục đất đai. Ảnh minh họa.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top