Ăn chặn tiền hỗ trợ giáo dục vùng khó, 2 cán bộ huyện bị khởi tố

Tiền ngân sách hỗ trợ trẻ em vùng khó đã bị các cán bộ lập chứng từ khống chiếm đoạt. Trong ảnh: Trẻ em nghèo tại Gia Lai (ảnh minh họa). Ảnh: Đình Văn
Tiền ngân sách hỗ trợ trẻ em vùng khó đã bị các cán bộ lập chứng từ khống chiếm đoạt. Trong ảnh: Trẻ em nghèo tại Gia Lai (ảnh minh họa). Ảnh: Đình Văn
Tiền ngân sách hỗ trợ trẻ em vùng khó đã bị các cán bộ lập chứng từ khống chiếm đoạt. Trong ảnh: Trẻ em nghèo tại Gia Lai (ảnh minh họa). Ảnh: Đình Văn
Lên top