Dùng tro bếp nhét vào miệng hàng xóm để cướp vàng

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC.
Đối tượng Nguyễn Văn Hùng tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC.