Dùng tiền lẻ qua trạm thu phí BOT có vi phạm pháp luật?