Đối tượng vận chuyển hàng lậu tháo chạy vứt lại cả nghìn bao thuốc lá

Lực lượng chức năng kiểm đếm số thuốc lá lậu đối tượng vứt lại trước khi bỏ chạy.
Lực lượng chức năng kiểm đếm số thuốc lá lậu đối tượng vứt lại trước khi bỏ chạy.
Lực lượng chức năng kiểm đếm số thuốc lá lậu đối tượng vứt lại trước khi bỏ chạy.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top