Bắt giữ xe vận chuyển 2,2 vạn con gà giống nhập lậu

2,2 vạn gà giống trên đường thẩm lậu vào nội địa đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: H. Việt
2,2 vạn gà giống trên đường thẩm lậu vào nội địa đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: H. Việt
2,2 vạn gà giống trên đường thẩm lậu vào nội địa đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: H. Việt
Lên top