Điều tra một vụ tai nạn đường sắt khiến một người tử vong