Điều khiển xe quá hạn kiểm định bị xử phạt bao nhiêu?

Hiện trường một vụ tai nạn giao thông mà xe khách quá hạn kiểm định. Ảnh: PV
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông mà xe khách quá hạn kiểm định. Ảnh: PV
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông mà xe khách quá hạn kiểm định. Ảnh: PV
Lên top