Khoảng 7.000 người đi xe máy chết vì TNGT mỗi năm

Đại diện Honda Việt Nam trao tượng trưng 20.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho Ủy ban ATGT Quốc gia.
Đại diện Honda Việt Nam trao tượng trưng 20.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho Ủy ban ATGT Quốc gia.
Đại diện Honda Việt Nam trao tượng trưng 20.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho Ủy ban ATGT Quốc gia.
Lên top