Khi vượt xe khác phải tuân thủ quy tắc nào?

Hiện trường ô tô cố tình vượt xe phía trước nên tông trực diện xe máy khiến 2 người chết ngày 12.1.2019 tại Phúc Thọ, Hà Nội. Ảnh PV
Hiện trường ô tô cố tình vượt xe phía trước nên tông trực diện xe máy khiến 2 người chết ngày 12.1.2019 tại Phúc Thọ, Hà Nội. Ảnh PV
Hiện trường ô tô cố tình vượt xe phía trước nên tông trực diện xe máy khiến 2 người chết ngày 12.1.2019 tại Phúc Thọ, Hà Nội. Ảnh PV
Lên top