Điện Biên tiêu hủy 58 tấn chân gà đông lạnh bị hư hỏng

Lực lượng chức năng tiêu hủy chân gà và xử lý hóa chất phòng dịch bệnh. Ảnh: CAĐB.
Lực lượng chức năng tiêu hủy chân gà và xử lý hóa chất phòng dịch bệnh. Ảnh: CAĐB.
Lực lượng chức năng tiêu hủy chân gà và xử lý hóa chất phòng dịch bệnh. Ảnh: CAĐB.
Lên top