Đe doạ cán bộ cao cấp bằng "sim rác": Nhà mạng phải liên đới

Đại tá Lê Hồng Sơn. Ảnh: CAND
Đại tá Lê Hồng Sơn. Ảnh: CAND
Đại tá Lê Hồng Sơn. Ảnh: CAND
Lên top