Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đấu điện, cắm chông bảo vệ 800 cây cần sa trồng tại vườn nhà

Đối tượng Hoàng Văn Trọng bị Công an bắt giữ- ảnh: PV
Đối tượng Hoàng Văn Trọng bị Công an bắt giữ- ảnh: PV