Đang là bị can vụ án đánh bạc, được tại ngoại lại tiếp tục tổ chức đánh bạc

Công an triệt phá tụ điểm đánh bạc ở địa bàn giáp ranh Bình Dương và Bình Phước. Ảnh: Công an cung cấp
Công an triệt phá tụ điểm đánh bạc ở địa bàn giáp ranh Bình Dương và Bình Phước. Ảnh: Công an cung cấp
Công an triệt phá tụ điểm đánh bạc ở địa bàn giáp ranh Bình Dương và Bình Phước. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top