Bình Dương: 8 giờ truy bắt đối tượng đột nhập nhà dân trộm 500 triệu đồng

Công an bắt giữ đối tượng trộm 500 triệu đồng. Ảnh: Công an cung cấp
Công an bắt giữ đối tượng trộm 500 triệu đồng. Ảnh: Công an cung cấp
Công an bắt giữ đối tượng trộm 500 triệu đồng. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top