Đà Nẵng khởi tố thêm 4 giám đốc đưa chuyên gia rởm nhập cảnh trái phép

Đà Nẵng khởi tố thêm 4 giám đốc đưa chuyên gia rởm nhập cảnh trái phép. Ảnh: TT
Đà Nẵng khởi tố thêm 4 giám đốc đưa chuyên gia rởm nhập cảnh trái phép. Ảnh: TT
Đà Nẵng khởi tố thêm 4 giám đốc đưa chuyên gia rởm nhập cảnh trái phép. Ảnh: TT
Lên top