Cựu Chủ tịch TP Đà Nẵng Trần Văn Minh đã ưu ái Vũ “nhôm” thế nào?

Phan Văn Anh Vũ- tức Vũ "nhôm" và nguyên CT UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh (ảnh nhỏ)
Phan Văn Anh Vũ- tức Vũ "nhôm" và nguyên CT UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh (ảnh nhỏ)
Phan Văn Anh Vũ- tức Vũ "nhôm" và nguyên CT UBND TP Đà Nẵng Trần Văn Minh (ảnh nhỏ)