Vũ “nhôm” là ai, làm gì ở Đà Nẵng?

Người dân hiếu kỳ đến xem cơ quan điều tra thực hiện lệnh khám nhà ông Vũ “nhôm” hôm 21.12. Ảnh: A.C
Người dân hiếu kỳ đến xem cơ quan điều tra thực hiện lệnh khám nhà ông Vũ “nhôm” hôm 21.12. Ảnh: A.C
Người dân hiếu kỳ đến xem cơ quan điều tra thực hiện lệnh khám nhà ông Vũ “nhôm” hôm 21.12. Ảnh: A.C
Lên top