Chủ tịch xã bị vu khống bằng clip nóng trên Facebook