Thanh Hóa: Thông tin mới vụ bị công an mời lên làm việc khi đăng thông tin lên Facebook

Công an huyện Thường Xuân (Thanh Hoá) khẳng định việc mời vợ chồng anh H.V và chị T.M lên làm việc không liên quan đến thông tin thu chi đầu năm học.
Công an huyện Thường Xuân (Thanh Hoá) khẳng định việc mời vợ chồng anh H.V và chị T.M lên làm việc không liên quan đến thông tin thu chi đầu năm học.
Công an huyện Thường Xuân (Thanh Hoá) khẳng định việc mời vợ chồng anh H.V và chị T.M lên làm việc không liên quan đến thông tin thu chi đầu năm học.
Lên top