Bị đánh rách mặt khi tố cán bộ nhận hối lộ: Người trong cuộc lên tiếng

Ông Hôm bị đánh dằn mặt ngay khi tố cáo cán bộ địa chính xã nhận hối lộ. Ảnh: LX
Ông Hôm bị đánh dằn mặt ngay khi tố cáo cán bộ địa chính xã nhận hối lộ. Ảnh: LX
Ông Hôm bị đánh dằn mặt ngay khi tố cáo cán bộ địa chính xã nhận hối lộ. Ảnh: LX
Lên top