Cung cấp bằng chứng tố cán bộ xã nhận hối lộ, bị giang hồ vây đánh rách mặt

Ông Hôm bị đánh rách mặt sau khi tố cáo cán bộ địa chính xã Cư Elang nhận hối lộ. Ảnh: LX
Ông Hôm bị đánh rách mặt sau khi tố cáo cán bộ địa chính xã Cư Elang nhận hối lộ. Ảnh: LX
Ông Hôm bị đánh rách mặt sau khi tố cáo cán bộ địa chính xã Cư Elang nhận hối lộ. Ảnh: LX
Lên top