Bị đạn găm vào người khi đang làm ruộng

Khu vực nơi xảy ra vụ việc trên. ảnh:DL
Khu vực nơi xảy ra vụ việc trên. ảnh:DL
Khu vực nơi xảy ra vụ việc trên. ảnh:DL