Quảng Ninh:

Bắt thầy lang tống tiền bạn tình bằng clip nhạy cảm

Đối tượng Vũ Văn Vĩnh bị bắt giữ về hành vi cưỡng đoạt tài sản bằng cách sử dụng clip nhạy cảm để tống tiền. Ảnh: CAQN
Đối tượng Vũ Văn Vĩnh bị bắt giữ về hành vi cưỡng đoạt tài sản bằng cách sử dụng clip nhạy cảm để tống tiền. Ảnh: CAQN
Đối tượng Vũ Văn Vĩnh bị bắt giữ về hành vi cưỡng đoạt tài sản bằng cách sử dụng clip nhạy cảm để tống tiền. Ảnh: CAQN
Lên top